Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate privind protecţia datelor cu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (în continuare "Regulamentul") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se doreşte crearea unui cadru legislativ unitar şi uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naţionale de implementare.

Este responsabil pentru operarea paginii web www.carcloud.ro şi are calitatea de operator AUTOWORLD SRL cu sediul în Cluj Napoca., Calea Floreşti, nr 145, Jud Cluj înregistrată la ORC sub nr. J12/3388/1991 având CIF RO225615, prin reprezentant legal Mezei Ioan în calitate de administrator.

Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste 16 ani.

în vederea respectării obligaţiilor care ne revin, derivând din Regulament, şi având în vedere că protecţia datelor dvs reprezintă o preocupare majoră şi constanţa pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabileşte categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs pe pagina noastră web, scopul şi temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstram şi cui transmitem aceste date, precum şi drepturile pe care le aveţi în calitatea dvs de persoană vizată, implementate special pentru a asigura protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale dvs. şi în special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal.

 

 

Ultima actualizare: Mai 2019

Ascunde
Compară maşini
Sau le poţi accesa mai târziu din meniu.